Zagon podjetja


1. Kako oceniti nov podjetniški projekt in filtrirati poslovne ideje
2. Samoocenjevalno orodje za osebno analizo
3. Postavljanje ciljev
4. Postavljanje ciljev - orodje
5. Projektni management
6. Projektni management - orodje
7. Kako narediti načrt marketinga
8. Marketing - orodje
9. Učinkovite predstavitve
10. Učinkovite predstavitve - orodje
11. Vodenje sestanka
12. Priprava sestanka - orodje
13. Upravljanje s časom
14. Upravljanje s časom - orodje
15. Ocenitev dela
16. Ocenitev dela - orodja
17. Usposabljanje
18. Usposabljanje - orodje
19. Kako zagnati podjetje?
19a. Zagon podjetja - Vprašanja in odgovori
20. Poslovni načrt - priročnik
21. Poslovni načrt - orodje
22. Finančni management
23. Finančni vodič
23a. Finančni načrt - orodje
24. Pogajanja
25. Pogajanja - orodje 

Dodatno :

Deset davčnih zapovedi
Marketing preventiva
Najpogostejša podjetniška vprašanja ob zagonu podjetja Word datoteka
Postopek izdelave poslovnega načrta